Image
Top
Navigation

Contact -

bzb -effective brand solutions

bzb sp zoo
Sąd Rejonowy dla m.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał: 50 000,00 zł
KRS: 0000210314;
NIP: 5222734171

email: hello@bzb.pl
www: http://www.bzb.pl

WYPEŁNIJ FORMULARZ
KRZYSZTOF WYSOCKI

Dyrektor Zarządzający
kwysocki@bzb.pl
mobile: +48 604 511 169